Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Dodany art. 110 ust. 2a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm. dotyczy publicznych przedszkoli prowadzonych przez osobę prawną...

PORADA PRAWNA

28 marca 2019 Prawo oświatowe

Jako dyrektor przedszkola niepublicznego zwracam się z pytaniem, czy w świetle aktualnie obowiązujących przepisów na przedszkola niepubliczne został nałożony obowiązek tworzenia arkusza organizacji pracy przedszkola na rok szkolny 2019/2020 i przedłożenia go później do organu sprawującego nadzór pedagogiczny? Do tej pory nie było to konieczne.

Dodany art. 110 ust. 2a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm. dotyczy publicznych przedszkoli prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, ponieważ jest zamieszczony w rozdziale 3 PO „Zarządzanie szkołami i placówkami publicznymi”. Do jego stosowania w niepublicznych przedszkolach nie odsyła żaden przepis PO, dlatego sporządzenie arkusza nie jest obowiązkowe. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT