Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Art. 62 ust. 5b UoSO stanowi jedynie, że połączenie w zespół szkoły podstawowej z gimnazjum wymaga pozytywnej opinii kuratora oświaty. Ponieważ termin nie został ściśle...

PORADA PRAWNA

12 kwietnia 2016 Prawo oświatowe

Organ prowadzący zamierza utworzyć szkołę podstawową w budynku istniejącego gimnazjum, a gimnazjum przekształcić w zespół szkół. Powodem takiej decyzji jest dwuzmianowość w istniejących już placówkach oraz prognozy demograficzne, rozwój miasta i gminy. Gimnazjum ma odpowiednią bazę- dawniej była to szkoła podstawowa, klasy dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej znajdują się w wydzielonej części szkoły. Koncepcja utworzenia SP zakłada, że nabór do niej prowadzony na rok szkolny 2016/2017 odbywałby się na zasadach dobrowolności i tylko do klas pierwszych. Rekrutacja na podstawie obwodu odbywałaby się dopiero od kolejnego roku szkolnego i obejmowałaby tylko klasy pierwsze. Czyli szkoła podstawowa tworzona byłaby od edukacji wczesnoszkolnej, a dzieci w starszych klas, uczęszczające już do szkół podstawowych, kontynuowałby w nich naukę. Proszę o odpowiedź, jakie terminy obowiązują organ prowadzący w składaniu wniosku o opinię/zgodę do KO w takich warunkach, kiedy przekształcenie nie polega na tworzeniu zespołu szkół z placówek likwidowanych, zapis do szkoły odbywa się na zasadzie dobrowolności

Art. 62 ust. 5b UoSO stanowi jedynie, że połączenie w zespół szkoły podstawowej z gimnazjum wymaga pozytywnej opinii kuratora oświaty. Ponieważ termin nie został ściśle określony, zwrócenie się do kuratora oświaty przez organ prowadzący powinno nastąpić przed nadaniem aktu założycielskiego i statutu, a po sporządzeniu projektu uchwały o połączeniu szkół w zespół. W orzecznictwie dopuszcza się także uzyskanie pozytywnej opinii już po podjęciu uchwały o utworzeniu zespołu (wyrok NSA z dnia 19 stycznia 2012 r., I OSK 2087/11, www.orzeczenia.nsa.gv.pl).

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT