Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1446) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia...

PORADA PRAWNA

08 sierpnia 2016 Inne

Jaki jest okres przechowywania dzienników lekcyjnych w placówce niepublicznej? Co należy zrobić z dziennikami lekcyjnymi po okresie ich przechowywania?

Przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1446) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67) nie określają okresu przechowywania dokumentacji przebiegu nauczania. W związku z tym terminy te powinny zostać określone w instrukcji kancelaryjnej (obowiązkowej w placówkach samorządowych, a dobrowolnych w pozostałych jednostkach oświatowych) lub w jej braku w danej jednostce oświatowej – w terminach ustalonych przez osobę prowadzącą. Najczęściej w praktyce przyjmuje się archiwizowanie dzienników przez 5 – 7 lat. Po upływie tego okresu dzienniki mogą być zniszczone, albo nadal przechowywane.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT