Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm., jeżeli w szkole utworzono stanowisko wicedyrektora,...

PORADA PRAWNA

16 października 2019 Zatrudnianie (kodeks pracy)

Jak wyglądają procedury powołania pierwszego i kolejnego wicedyrektora szkoły?

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm., jeżeli w szkole utworzono stanowisko wicedyrektora, powierzenia tego stanowiska i odwołania z dokonuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły oraz rady pedagogicznej. Dyrektor odwołuje wicedyrektora w następujących sytuacjach: w razie złożenia przez nauczyciela rezygnacji, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem; w sytuacji ustalenia negatywnej oceny pracy – bez wypowiedzenia; w przypadkach szczególnie uzasadnionych, po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty (art. 66 ust. 1 PO). Powyższe zasady dotyczą powołania i odwołania pierwszego i kolejnych wicedyrektorów. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT