Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Możliwości są dwieW myśl art. 39 ust. 7 ustawy o systemie oświaty w przypadku nieobecności dyrektora placówki zastępuje go wicedyrektor, a w placówkach, w których nie...

PORADA PRAWNA

12 listopada 2014 Inne

Czy wicedyrektor podczas nieobecności dyrektora szkoły potrzebuje jakiegoś dodatkowego upoważnienia do dokonywania czynności za dyrektora szkoły? Czy może podpisywać zarządzenia, przelewy bankowe, zatwierdzać faktury, listy płac do wypłaty, a w szczególności, czy może podpisać świadectwo pracy przy użyciu zapisu „z upoważnienia” bądź bez tego zapisu. Czy dyrektor powinien w jeszcze inny sposób upoważnić wicedyrektora do w/w czynności?

Możliwości są dwie

W myśl art. 39 ust. 7 ustawy o systemie oświaty w przypadku nieobecności dyrektora placówki zastępuje go wicedyrektor, a w placówkach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora, zastępstwo za dyrektora pełni inny nauczyciel placówki, wyznaczony przez organ prowadzący.

Jeżeli w szkole utworzono stanowisko wicedyrektora, w przypadku nieobecności dyrektora, to wicedyrektor przejmuje obowiązki dyrektora. Wynika to wprost z art. 39 ust. 7 ustawy o systemie oświaty.

Zastępstwo wicedyrektora w przypadku nieobecności dyrektora obejmuje wszystkie czynności, do których dyrektor szkoły jest uprawniony. Chodzi o to, aby zapewnić ciągłość funkcjonowania placówki.

Nie potrzeba jakiegoś dodatkowego upoważnienia. Sama instytucja wicedyrektora sprawia, że pod jego nieobecność, wicedyrektor wykonuje za niego obowiązki.

Podpisywanie dokumentów

Podpisując dokumenty w zastępstwie dyrektora szkoły, używa on swojej pieczęci wicedyrektora. Nie używa sformułowania „z upoważnienia”.
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT