Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne W mojej opinii nie ma konieczności, aby w szkole ponadpodstawowej rodzice musieli składać oświadczenia w temacie samodzielnego powrotu ich dzieci ze szkoły.Zgodnie z art. 102...

PORADA PRAWNA

Czy w szkole ponadpodstawowej konieczne jest otrzymanie zgody (pisemnej lub elektronicznej) od rodzica/opiekuna prawnego na samodzielny powrót ucznia niepełnoletniego ze szkoły lub wyjścia grupowego w przypadku wcześniejszego zakończenia zajęć spowodowanego nieobecnością nauczyciela (odwołania ostatnich lekcji) bądź samodzielnego powrotu po wcześniejszym zakończeniu seansu filmowego w kinie?

W mojej opinii nie ma konieczności, aby w szkole ponadpodstawowej rodzice musieli składać oświadczenia w temacie samodzielnego powrotu ich dzieci ze szkoły.

Zgodnie z art. 102 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 900 z późn. zm.) statut przedszkola zawiera m.in. szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo. Podobnego uregulowania nie ma natomiast w art. 98 Prawa oświatowego, czyli regulacji określającej elementy składające się na statut szkoły, co oznacza, że nie istnieje podstawa prawna wyraźnie wymagająca uregulowanie zasad przyprowadzania i odbierania uczniów ze szkoły.

Taka treść przepisów Prawa oświatowego wynika po części z regulacji szczególnych. W pierwszej kolejności odnieść się tu należy do art. 43 ustawy Prawo o ruchu drogowym, stosownie do którego dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Nie dotyczy to strefy zamieszkania.

Ta granica wiekowa, czyli 7 lat, powinna zatem być brana przez nauczycieli pod uwagę przy sprawowaniu opieki nad dziećmi. Skoro zatem Prawo o ruchu drogowym pozwala na to, aby dziecko starsze niż 7 lat samodzielnie korzystało z drogi, a jednocześnie nie ma podstaw do uregulowania w statucie szkoły zasad przyprowadzania i odbierania uczniów oznacza to, że brak jest również podstaw do tego, aby rodzice udzielali szkole pisemnej zgody na samodzielny powrót dziecka.

Przeciwko tezie opisanej w pytaniu świadczy również treść art. 15 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym w wieku lat 13 nabywana jest tzw. ograniczona zdolność do czynności prawnych co, zdaniem ustawodawcy, daje już możliwość dokonywania w pewnym zakresie czynności prawnych, w tym zawierania drobnych umów cywilnoprawnych czy rozporządzania ewentualnym zarobkiem. Skoro zatem osoba w takim wieku została upoważniona przez ustawodawcę do podejmowania w pewnym zakresie czynności prawnych, to można założyć, że osoba taka jest już na tyle dojrzała, że samodzielnie wraca ona ze szkoły, bez potrzeby dokonywania dodatkowych upoważnień.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe





Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT