Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Stanowisko MEN https://men.gov.pl/zycie-szkoly/abc-wychowania-fizycznego/12-gimnastyka-korekcyjna.html: Zajęcia z zakresu gimnastyki korekcyjnej mogą być realizowane w ramach...

PORADA PRAWNA

28 października 2016 Inne

Czy szkoła ma obowiązek organizowania dla uczniów zajęć z gimnastyki korekcyjnej? Chodzi szczególnie o uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Jeśli tak, to jaka jest podstawa prawna tego obowiązku?

Stanowisko MEN https://men.gov.pl/zycie-szkoly/abc-wychowania-fizycznego/12-gimnastyka-korekcyjna.html: Zajęcia z zakresu gimnastyki korekcyjnej mogą być realizowane w ramach zajęć wychowania fizycznego, godzin do dyspozycji dyrektora oraz tzw. „godzin karcianych” prowadzonych z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy – Karta Nauczyciela. Zajęcia te mogą być również realizowane poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Decyzje o zakresie zajęć z gimnastyki korekcyjnej w poszczególnych szkołach pozostają w wyłącznych kompetencjach dyrektorów szkół, którzy w ramach aktualnych potrzeb uczniów decydują o ich wymiarze.Wobec zmian art. 42, należy w/w stanowisko interpretować wg aktualnych jego zapisów, tj. z pominięciem zajęć z art. 42 KN.

Podstawa prawna: 1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (ze zm.), w szczególności art. 39 ust. 1 pkt 10; 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 24 lipca 2015 r. w sprawie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, w szczególności § 5.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT