Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Ponieważ dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nauczanie indywidualne takiego dziecka stanowi pracę w trudnych warunkach, a w związku z tym uprawnia...

PORADA PRAWNA

03 stycznia 2018 Kadry

Czy nauczycielowi wychowania przedszkolnego zatrudnionemu w szkole podstawowej w oddziale przedszkolnym, który realizuje nauczanie indywidualne w domu, w wymiarze 4 godzin tygodniowo z dzieckiem objętym rocznym przygotowaniem przedszkolnym z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z tytułu niepełnosprawności w stopniu znacznym należy się dodatek za trudne warunki pracy?

Ponieważ dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nauczanie indywidualne takiego dziecka stanowi pracę w trudnych warunkach, a w związku z tym uprawnia nauczyciela do dodatku za trudne warunki pracy, którego otrzymanie nie jest uzależnione od miejsca realizacji zajęć (§ 8 pkt 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, Dz.U. z 2014 r., poz. 416 z późn. zm.).

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT