Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz...

PORADA PRAWNA

24 października 2011 Prawo oświatowe

Czy dyrektor po zapoznaniu nauczyciela z projektem oceny pracy i otrzymaniu od niego uwag na piśmie (korzystnych dla nauczyciela) może jednocześnie wprowadzić także poprawki ze swojej strony (fakty, których nie ujął w pierwszym projekcie -niekorzystne dla nauczyciela) i po tych poprawkach wystawić kartę oceny. Czy też powinien zrobić drugi projekt, zapoznać go z nim nauczyciela, dać ponowną możliwość słownej i pisemnej ingerencji i dopiero karta oceny?

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego:

§ 3. 1. Oceny pracy nauczyciela dokonuje się w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w art. 6a Karty Nauczyciela, z tym że ocena może być dokonana nie wcześniej niż po upływie roku od oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. 

 

Dyrektor ma 3 miesiące na dokonanie oceny pracy nauczyciela. Wszystko to, co wydarzy się w trakcie tych 3 miesięcy może być ujęte w ocenie. Jeżeli jednak procedura oceniania została zakończona i projekt oceny został przedłożony nauczycielowi, nie ma już możliwości nanoszenia zmian. 

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT