Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zgodnie z art. 9c ust. 5a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762) ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala dyrektor...

PORADA PRAWNA

16 czerwca 2022 Prawo oświatowe

Czy dyrektor szkoły ma obowiązek sprawdzania pod kątem plagiatu propozycji oceny awansu zawodowego oraz sprawozdania z realizacji awansu zawodowego? Jeżeli tak, to od ilu procent praca uznawana jest za plagiat?

Zgodnie z art. 9c ust. 5a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762) ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala dyrektor szkoły, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania, z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela:

  1. w przypadku nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego – po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii rady rodziców;
  2. w przypadku nauczyciela mianowanego – po zasięgnięciu opinii rady rodziców.

Ocena dorobku zawodowego nauczyciela może być pozytywna lub negatywna. Ocena jest sporządzana na piśmie i zawiera uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości wniesienia odwołania. Nie widzę tutaj możliwości sprawdzania tej oceny systemem antyplagiatowym.

W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły. Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji tego planu. Sprawozdanie z realizacji planu także nie powinno być sprawdzane takim systemem, bowiem jest to raczej opis tego, co nauczyciel zrealizował w trakcie stażu, niż autorski pomysł.

Gdyby już cokolwiek miało zostać sprawdzane, to plan rozwoju zawodowego, ale przepisy nie przewidują takich czynności.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT