Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zgodnie z art. 9f ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2215- dalej Karta Nauczyciela) nauczycielom, którzy w okresie trwania...

PORADA PRAWNA

03 sierpnia 2020 Awans zawodowy

Zmiana szkoły w trakcie stażu na nauczyciela mianowanego/dyplomowanego. Nauczyciel w trakcie odbywania stażu zmienia szkołę - od 1 września będzie pracownikiem innej placówki. 1. Czy może złożyć dyrektorowi sprawozdanie cząstkowe za okres stażu przed 31 sierpnia (ostatni dzień zatrudnienia)? Czy przed wystawieniem oceny cząstkowej należy zasięgnąć opinii Rady Rodziców czy w przypadku oceny cząstkowej ta procedura nie obowiązuje? 3. Czy w przypadku nauczyciela kontraktowego (awans na mianowanego) projektu oceny cząstkowej powinien także dokonać opiekun stażu?

Zgodnie z art. 9f ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2215- dalej Karta Nauczyciela) nauczycielom, którzy w okresie trwania stażu zmienili miejsce zatrudnienia, do stażu zalicza się okres stażu odbytego u poprzedniego pracodawcy, jeżeli podjęli zatrudnienie w szkole nie później niż w okresie 3 miesięcy po ustaniu poprzedniego stosunku pracy i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymali pozytywną ocenę dorobku zawodowego.
Za okres już odbytego stażu nauczyciel musi uzyskać pozytywną ocenę dorobku zawodowego na zasadach ogólnych. Z uwagi na powyższe i na podstawie zapisów § 4 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r. poz. 1574 z późn. zm. - dalej Rozporządzenie) jest on zobowiązany złożyć dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu. Z kolei opiekun stażu, również w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu przez nauczyciela, zobowiązany jest przedstawić dyrektorowi projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu (§ 5 ust. 2 Rozporządzenia). Dotyczy to wszystkich stopni awansu.
Dyrektor ma 21 dni od dnia złożenia przez nauczyciela sprawozdania na dokonanie oceny dorobku zawodowego (art. 9c ust. 5a Karty Nauczyciela). W przypadku nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego konieczne jest również zasięgnięcie opinii Rady Rodziców ( art. 9c ust. 5A pkt 1 Karty Nauczyciela).
Z literalnego brzmienia przepisów wynika, że sprawozdanie nie może być złożone wcześniej n iz po zakończeniu zatrudnienia. Skoro nauczyciel zatrudniony jest do dnia 31 sierpnia to do tego dnia trwa staż, o ile nie został przerwany.
Zaświadczenie dotyczące okresu odbytego w szkole stażu będzie załącznikiem do wniosku nauczyciela o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego.
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT