Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zgodnie z art. 9f ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.) nauczycielom, którzy w okresie trwania stażu zmienili...

PORADA PRAWNA

12 sierpnia 2020 Awans zawodowy

Nauczyciel ubiegający się o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego odbywał staż w trzech szkołach. W pierwszej był zatrudniony od 1.09.2017 r. do 31.08.2018 r., w drugiej od 1.09.2018 r. do 30.06.2019 r. i w obecnej od 1.09.2019 r. do 31.08.2020 r. Z uwagi na przerwę w zatrudnieniu – 2 miesiące – zakończył staż 31.07.2020 r.(nie mógł zrealizować stażu w okresie 2 lat i 9 miesięcy – brakuje mu 2 miesięcy). Jaką podstawę prawną i powód zakończenia stażu/wydłużenia okresu stażu podać w zaświadczeniu dyrektora szkoły, ponieważ podane w art. 9d ust. 5 i art. 9d ust. 5a oraz art. 9f ust. 2 Karty Nauczyciela nie pasują mi.

Zgodnie z art. 9f ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.) nauczycielom, którzy w okresie trwania stażu zmienili miejsce zatrudnienia, do stażu na stopień nauczyciela mianowanego zalicza się okres dotychczas odbytego stażu, jeżeli podjęli zatrudnienie w szkole nie później niż w okresie 3 miesięcy po ustaniu poprzedniego stosunku pracy i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymali pozytywną ocenę dorobku zawodowego.
W przedstawionej sytuacji nauczyciel miał przerwy w zatrudnieniu nie dłuższe niż 3 miesiące. Nauczycielowi temu staż się nie wydłuża, bo w przerwach nie pozostawał w zatrudnieniu w szkole. Z uwagi na powyższe okres stażu (2 lata i 9 miesięcy zgodnie z art. 9c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.) zakończy się 31 lipca 2020 r. pod warunkiem utrzymania ciągłości zatrudnienia w okresie wakacji (do obliczeń przyjęto zasady wskazane w art. 114 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny; t.j Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.).
Staż uległ wydłużeniu z powodu przerwy w zatrudnieniu. W tej sytuacji należy wpisać, że staż zakończył się w terminie 2 lat i 9 miesięcy w oparciu o art. 9cust. 1 pkt 2 w związku z art. 9f ust. 2 Karty Nauczyciela.
Nauczyciel będzie mógł złożyć wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego w tzw. sesji jesiennej. Jeżeli wniosek złożony zostanie do do dnia 31 października danego roku to decyzja o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego musi być wydana w terminie do dnia 31 grudnia danego roku. Warunkiem uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego jest prawidłowe złożenie wniosku i pomyslne przejście postępowania egzaminacyjnego.
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT