Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Osoba prowadząca niepubliczny punkt przedszkolny może go zlikwidować z końcem roku szkolnego (z dniem 31 sierpnia). W tym przypadku osoba prowadząca jest zobowiązana co...

PORADA PRAWNA

26 listopada 2015 Prawo oświatowe

Zamierzam zlikwidować niepubliczny punkt przedszkolny. Proszę o informację, jakie w tym zakresie są obowiązki organu prowadzącego, jakie dyrektora punktu? Jakie dokumenty będą potrzebne?

Osoba prowadząca niepubliczny punkt przedszkolny może go zlikwidować z końcem roku szkolnego (z dniem 31 sierpnia). W tym przypadku osoba prowadząca jest zobowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić najlepiej w formie pisemnej o zamiarze i przyczynach likwidacji rodziców uczniów oraz gminę, na której terenie jest położony punkt. Wobec pracowników należy dokonać pisemnych wypowiedzeń umów o pracę. Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanego punktu przekazuje się kuratorowi oświaty, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji. Po zakończeniu likwidacji wpis punktu do gminnej ewidencji ulega wykreśleniu, w związku z tym po dniu 31 sierpnia należy złożyć wniosek o wykreślenie (art. 89a w zw. z art. 84 ust. 3 i 4 UoSO, art. 32-36 w zw. z art. 41 [1] KP).


 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT