Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Kontynuowanie stażu po zmianie pracodawcy nie jest uzależnione od daty złożenia wniosku nauczyciela, ponieważ wymogu jego wniesienia nie nakłada na nauczyciela art. 9f ust....

PORADA PRAWNA

17 czerwca 2020 Awans zawodowy

Witam, Szkoła feryjna Pyt.1 Nauczyciel mianowany rozpoczął awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w szkole w dniu 01.09.2017 r., który trwał do 31.08.2019 r.(tj. 2 lata). Następnie zmienił zatrudnienie i od 01.09.2019 r. pracuje w drugiej szkole. Wniosek o kontynuację stażu ZŁOŻYŁ 11.09.2019 r. Kiedy nauczyciel kończy staż? Od jakiej daty liczy się kontynuację stażu (tj. 9 m-cy) Pyt. 2 Jeżeli staż nauczyciela na stopień nauczyciela dyplomowanego czy mianowanego dyrektor szkoły przeliczy za długo np 2 lata 9 m-cy i 10 dni, czy jest to uchybienie prawne? Jakie konsekwencje? Pozdrawiam

Kontynuowanie stażu po zmianie pracodawcy nie jest uzależnione od daty złożenia wniosku nauczyciela, ponieważ wymogu jego wniesienia nie nakłada na nauczyciela art. 9f ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2019 r., poz. 2215. W związku z tym staż jest kontynuowany od dnia podjęcia nowego zatrudnienia, jeżeli nauczyciel został zatrudniony u nowego pracodawcy nie później niż w okresie 3 miesięcy po ustaniu poprzedniego stosunku pracy i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymał pozytywną ocenę dorobku zawodowego. Błędne obliczenie przez dyrektora czasu trwania stażu nie wywołuje negatywnych skutków prawnych dla nauczyciela, ponieważ staż zakończył się w terminie określonym przez ustawodawcę, tj. z upływem 2 lat i 9 miesięcy. Jeżeli błąd został szybko wykryty, w ocenie dorobku zawodowego oraz w zaświadczeniu dyrektora szkoły należy wpisać prawidłowy okres odbywania stażu, zgodnie z art. 9c ust. 5a KN i § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r., poz. 1574 ze zm.). Nie powinna być z tego powodu kwestionowana ważność dalszych czynności związanych z awansem, natomiast w razie dalszych wątpliwości można zwrócić się do kuratora oświaty o potwierdzenie powyższego stanowiska (art. 9h ust. 1 KN). 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT