Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zgodnie z art. 9f ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1762) nauczycielowi kontraktowemu i nauczycielowi mianowanemu, którzy w...

PORADA PRAWNA

04 stycznia 2022 Awans zawodowy

Nauczyciel stażysta z dniem 30 listopada 2021 r. zmienił pracę i przerwał staż. W dniu 6 grudnia 2021 r. rozpoczął staż w innej szkole. Warunkiem rozpoczęcia ponownie przerwanego stażu jest pozytywna ocena dorobku zawodowego z poprzedniego miejsca pracy. Czy nauczyciel musi złożyć wniosek o ocenę, czy dyrektor zobowiązany jest wystawić mu ocenę bez wniosku? Jeżeli nauczyciel musi złożyć wniosek o ocenę przerwanego stażu, to czy może ją złożyć po miesiącu od daty zakończenia pracy?

Zgodnie z art. 9f ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1762) nauczycielowi kontraktowemu i nauczycielowi mianowanemu, którzy w okresie trwania stażu zmienili miejsce zatrudnienia, do stażu zalicza się okres dotychczas odbytego stażu, jeżeli podjęli zatrudnienie w szkole nie później niż 3 miesiące po ustaniu poprzedniego stosunku pracy i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymali pozytywną ocenę dorobku zawodowego.
Ponadto, stosownie do art. 9f ust.3 Karty Nauczyciela, powyżej wskazaną ocenę uwzględnia się przy dokonywaniu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres całego stażu.
Dyrektor (poprzedni pracodawca) musi jednak wystawić pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres dotychczas odbytego stażu. Z uwagi na powyższe, zgodnie z art. 9c ust. 3 Karty Nauczyciela, należy złożyć dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego za okres dotychczas odbytego stażu w terminie 7 dni od zakończenia stażu (§ 4 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2200). Zgodnie z art. 9c ust. 6 Karty Nauczyciela dyrektor ustali, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania, ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za ten okres.

W przedstawionym stanie faktycznym 7-dniowy termin na złożenie sprawozdania minął 7 grudnia 2021 r.  

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT