Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w niepublicznym przedszkolu tworzony na podstawie art. 71b ust. 2a , 2b ustawy o systemie oświaty, jest powoływany przez...

PORADA PRAWNA

18 lipca 2013 Nadzór pedagogiczny

Witam! Jestem dyrektorką w niepublicznym przedszkolu. Mamy chłopca z zespołem Aspergera potwierdzonym przez poradnię PP Jakie są procedury w celu powołania zespołu wspomagającego rozwój dziecka i jakie dokumenty są wymagane ww kwestii.

Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w niepublicznym przedszkolu tworzony na podstawie art. 71b ust. 2a , 2b ustawy o systemie oświaty, jest powoływany przez dyrektora w drodze zarządzenia, ale w porozumieniu z organem prowadzącym. Warunkiem tworzenia zespołu jest spełnienie wymagań z rozporządzenia MEN z 3.02.2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, w tym szczególnie zawartych w zaleceniu opinii wydanej przez poradnię: warunki dotyczące wyposażenia przedszkola, wykwalifikowanej kadry specjalistów. Do zespołu dyrektor może powołać również specjalistów na podstawie § 3 ust. 2 rozporządzenia MEN z dn. 03.02.2009 r. posiadających przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

1) pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, w szczególności: oligofrenopedagog, tyflopedagog lub surdopedagog,

2) psycholog,

3) logopeda,

4) inni specjaliści — w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny. Kwalifikacje osób mogących prowadzić wczesne wspomaganie określa także rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych z 12.03.2009 r. (ze zm.).

 

Na organizację wczesnego wspomagania można otrzymać środki finansowe z budżetu państwa, dlatego przedszkole musi składać do dnia 30 września sprawozdanie statystyczne w SIO, z informacją o liczbie dzieci uczestniczących w zajęciach. Dzieci tych nie dolicza się do liczby wychowanków w przedszkolu. Szczegóły organizowania wczesnego wspomagania są zawarte w rozporządzeniu w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Wszystkie ustalenia i wprowadzone zasady powinny być ujęte w statucie przedszkola.

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (ze zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (ze zm.).

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT