Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne 1. Na podstawie art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 oraz ust. 2d KN poza pensum nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego czasu pracy i bez dodatkowego wynagrodzenia zajęcia i...

PORADA PRAWNA

27 grudnia 2017 Nadzór pedagogiczny

1. Proszę o dokładne określenie, jakie zadania w ramach art.42 ust. i 2 pkt 1-3 KN może wykonywać nauczyciel/wychowawca grupy wychowawczej, aby nie były one uznane za udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej (za które należy zapłacić)? 2. Wychowawcy grup wychowawczych mają stały plan dyżurów (podobnie jak stały jest plan lekcji w szkole). Czy w związku np. ze świętami (w tym roku wypada poniedziałek wypada Nowy Rok) powinnam tak zmienić plan dyżurów, aby każdy wychowawca przepracował taka samą liczbę godzin w pozostałych dniach tygodnia? Czy też przyjąć zasadę obowiązującą w szkole (nie zmienia się planu lekcji z powodu dnia świątecznego w danym tygodniu). Problem dotyczy ośrodka socjoterapii, placówki w której przewidziane są ferie.

1. Na podstawie art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 oraz ust. 2d KN poza pensum nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego czasu pracy i bez dodatkowego wynagrodzenia zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych placówki, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów inne niż zajęcia świetlicowe i pomoc psychologiczno – pedagogiczna (np. zajęcia wspierające rozwój lub zainteresowania wychowanków; organizacja i opieka nad wychowankami podczas wyjść, wycieczek lub imprez; opieka nad wychowankami, którzy samodzielnie organizują czas pod nadzorem wychowawcy; inne zadania wymienione w statucie konkretnej placówki) oraz zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym. Zakres zadań statutowych jest uzależniony od treści statutu danej placówki oraz od potrzeb i zainteresowań wychowanków – ustawodawca w związku z tym nie określa nawet przykładowego katalogu tych zadań i czynności.

2. Organizacja czasu pracy nauczycieli należy do wyłącznej kompetencji dyrektora placówki, który decyduje, czy na tydzień, w którym przypada święto, zmieni przydział godzin w ramach pensum, czy pozostawi go bez zmian (art. 68 ust. 5 PO). W dniu ustawowo wolnym od pracy wszyscy nauczyciele korzystają z dnia wolnego bez względu na okoliczność, czy na ten dzień mieli przydzielone godziny w ramach pensum, czy także lub wyłącznie inne zajęcia i czynności, wymienione w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 KN.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT