Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne W takim wypadku należy nauczycielowi w pierwszej kolejności ustalić pensum łączone i dopiero wtedy ustalić, czy w ogóle będzie miał godziny ponadwymiarowe.Zgodnie z art....

PORADA PRAWNA

28 listopada 2022 Prawo oświatowe

Według naszego wewnętrznego regulaminu wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową oraz jedną godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego łącznie z dodatkiem za warunki pracy przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela. W jaki sposób wyliczyć stawkę za godzinę doraźnego zastępstwa, jeśli nauczyciel posiada uśrednione pensum 26/26 i otrzymuje godzinę doraźnego zastępstwa z pensum 18?

W takim wypadku należy nauczycielowi w pierwszej kolejności ustalić pensum łączone i dopiero wtedy ustalić, czy w ogóle będzie miał godziny ponadwymiarowe.

Zgodnie z art. 42 ust. 5c ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762) nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć ustala się jako iloraz łącznej liczby realizowanych godzin i sumy części etatów realizowanych w ramach poszczególnych tygodniowych wymiarów godzin zajęć, przy czym wynik zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do pół godziny pomija się, a powyżej pół godziny liczy się za pełną godzinę. Godziny wyliczone ponad ten wymiar stanowią godziny ponadwymiarowe.

Pensum łączone tego nauczyciela będzie wynosić:

łączna liczba godzin to 27;

suma części etatu to (1/18 + 26/26) = 1,055h

średnie pensum: 27/1,055 = 25,59h= 26h

Pensum łączone wynosi 26 h. Wobec czego wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT