Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Wprawdzie zgodnie z art. 90 ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. dotacja przysługuje przedszkolu,...

PORADA PRAWNA

07 kwietnia 2015 Prawo oświatowe

W przypadku: gdy kontrola RIO stwierdzi nieprawidłowe naliczanie dotacji z lat ubiegłych przez UM na niekorzyść przedszkola- czy przedszkolu przysługuje zwrot dotacji po likwidacji tej placówki? Czy jest ustalony termin wnoszenia takich roszczeń?

Wprawdzie zgodnie z art. 90 ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. dotacja przysługuje przedszkolu, jednak w wyroku z dnia 3 stycznia 2007 r., , IV CSK 312/06, Sąd Najwyższy orzekł, że uprawnionymi do żądania otrzymania dotacji jest organ prowadzący, który może dochodzić swoich roszczeń w trybie powództwa o zapłatę przed sądem powszechnym. W związku z tym po likwidacji przedszkola, osoba prowadząca może domagać się zapłaty dotacji, która bezzasadnie nie została wypłacona, maksymalnie za okres 10 lat wstecz. Tyle wynosi okres przedawnienia roszczenia (art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, Dz. U. z 2014 r., poz. 121).

 

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT