Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Żaden przepis nie określa sposobu dokonywania wpisów w dzienniku zajęć przedszkola odnośnie przeprowadzonych zajęć, z tego względu nauczyciele wypełniają dokumentację...

PORADA PRAWNA

29 listopada 2017 Prawo oświatowe

W przedszkolu niepublicznym prowadzony jest dziennik zajęć w każdej grupie wiekowej. Dzienny rozkład dnia umieszczony jest na pierwszych stronach dziennika. Czy w dziennych zapisach zajęć należy każdego dnia wpisywać spożywanie śniadania,obiadu itp? Proszę o przesłanie poprawnego przykładu wpisu z całego dnia dla grupy przedszkolnej.

Żaden przepis nie określa sposobu dokonywania wpisów w dzienniku zajęć przedszkola odnośnie przeprowadzonych zajęć, z tego względu nauczyciele wypełniają dokumentację zgodnie z treścią statutu danego niepublicznego przedszkola lub poleceniem dyrektora (art. 172 ust. 3 w zw. z art. 102 ust. 1 pkt 12 PO, art. 100 § 1 KP). Do spożywania posiłków w przedszkolu odnosi się podstawa programowa wychowania przedszkolnego, z tego względu w celu odzwierciedlenia działalności przedszkola należałoby je odnotować w dzienniku, jeśli towarzyszy im organizacja zajęć realizujących treści programowe (załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, Dz.U. z 2017 r., poz. 356). 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT