Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Dyrektor szkoły lub placówki może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły lub placówki. Skreślenie następuje na...

PORADA PRAWNA

28 listopada 2016 Prawo oświatowe

W postępowaniu administracyjnym mającym na celu skreślenie dziecka z listy uczniów jest mowa o zasięgnięciu opinii samorządu szkolnego. Czy zapis ten dotyczy również szkoły podstawowej? W jakiej formie uczniowie samorządu swoją opinię muszą wyrazić? Czy można z nimi omówić szczegóły danej sytuacji, włącznie z ustaleniami z rodzicami? Czy nie jest to przekroczeniem prawa dot. ochrony danych osobowych?

Dyrektor szkoły lub placówki może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły lub placówki. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.Należy pisemnie zwrócić się do samorządu uczniowskiego (szkoła podstawowa nie jest wyłączona z ustawy) o opinię w sprawie, o której mowa w pytaniu, ze wskazaniem terminu jej sporządzenia. Opinia powinna być wyrażona na piśmie. Nie należy omawiać szczegółów sprawy ani sugerować rozwiązań. Ma to być bowiem suwerenna opinia tego organu.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (ze zm.), w szczególności art. 39.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT