Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Oddziały przedszkolne mogą być tworzone dla dzieci, które w danym roku szkolnym kończą 3 lata. Tylko wyjątkowo, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wychowaniem...

PORADA PRAWNA

31 lipca 2015 Prawo oświatowe

W nowo powstającym przedszkolu planuję utworzyć grupę dzieci 2- letnich. Czy mogę to zrobić w ramach przedszkola? Czy konieczne jest utworzenie oddzielnego żłobka? Jak należy to zrobić od strony formalnej? Sale zajęć będą oddzielne, ale czy wszystkie dzieci mogą korzystać z tych samych pomieszczeń, np. jadalnia, korytarz, plac zabaw?

Oddziały przedszkolne mogą być tworzone dla dzieci, które w danym roku szkolnym kończą 3 lata. Tylko wyjątkowo, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku. Dzieci młodsze niż 2,5 -letnie mogą natomiast korzystać jedynie ze żłobka albo klubu dziecięcego, które są odrębną jednostką niż przedszkole (art. 14 ust. 1 i 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm., art. 2 ut. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Dz. U. z 2013 r., poz. 1457 z późn. zm.). Żłobek lub klub malucha muszą zostać wpisane do rejestru prowadzonego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz posiadać własny statut i regulamin organizacyjny. Jeśli chodzi o rozwiązania praktyczne, zajęcia rzeczywiście muszą odbywać się oddzielnie (nie zaś łącznie z przedszkolakami), ale dopuszczalne jest wykorzystanie tej samej bazy lokalowej, ogrodu, placu zabaw.

 

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT