Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Na podstawie art. 9d ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2019 r., poz. 2215, nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień...

PORADA PRAWNA

20 sierpnia 2020 Awans zawodowy

W lipcu 2018 r. (2.07.2018 r.) nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego. Czy od września tego roku może zacząć awans na nauczyciela mianowanego? Moje wątpliwości budzi fakt, że w zeszłym roku, w lipcu i sierpniu, nauczyciel nie miał zatrudnienia, ponieważ miał umowę na zastępstwo do końca czerwca, mamy więc 22, a nie 24 miesiące.

Na podstawie art. 9d ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2019 r., poz. 2215, nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat ze stopniem awansu nauczyciela kontraktowego. Nauczyciel rozpoczyna staż na wniosek złożony do dyrektora najpóźniej w ciągu 14 dni od rozpoczęcia zajęć w roku szkolnym (art. 9d ust. 1 KN). W dniu 14 września 2020 r. nauczyciel nie będzie miał przepracowanych 2 lat, licząc od 2 lipca 1018 r., ponieważ miał 2-miesięczną przerwę w zatrudnieniu; uwzględnia się bowiem lata kalendarzowe (1 rok = 12 miesięcy), a nie tylko miesiące prowadzenia zajęć dydaktycznych. W związku z tym nauczyciel będzie mógł rozpocząć staż we wrześniu 2021 r.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT