Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019...

PORADA PRAWNA

16 stycznia 2023 Prawo oświatowe

W klasie I szkoły podstawowej wpłynęło orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym. Poradnia zaleca dla uczennicy nauczyciela wspomagającego, za zgodą organu prowadzącego. Czy powinnam utworzyć oddział integracyjny? Mam zgodę organu. W tej klasie jest jedna uczennica z orzeczeniem.

Zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r., poz. 502 z późn. zm.) liczba uczniów w oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej nie może wynosić więcej niż 20, w tym nie więcej niż 5 uczniów niepełnosprawnych.

Jeżeli jest zgoda organu prowadzącego to można w szkole podstawowej utworzyć oddział integracyjny klasy I ponieważ uczęszcza do tego oddziału jedna uczennica posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym.

Należy pamiętać, że oddział integracyjny można utworzyć również w trakcie roku szkolnego, jeżeli dyrektor uzyska na to zgodę organu prowadzącego szkołę (w tym przypadku uzyskał).
Wymagane będzie również dokonanie zmian w arkuszu organizacyjnym szkoły podstawowej i dokonanie zmian w statucie tej szkoły podstawowej, zmian które określają organizację pracy szkoły, w tym organizację oddziałów integracyjnych.

Uważam, że należy najpierw uzyskać zgodę rodziców wszystkich uczniów, którzy mieliby w takim oddziale integracyjnym się znaleźć.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT