Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Na podstawie art. 164 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2017 r., poz. 60 uczniowie klas zasadniczej...

PORADA PRAWNA

03 stycznia 2018 Prawo oświatowe

Uczennica III klasy zasadniczej szkoły zawodowej(powinna ją ukończyć w roku szkolnym 2016/2017) nie ukończyła szkoły, ponieważ miała przesuniętą klasyfikację z zajęć praktycznych (nie uczęszczała w ostatnim półroczu nauki-urodziła dziecko). W grudniu 2017 roku dostarczyła zaświadczenie z zajęć praktycznych z oceną, została sklasyfikowana i ukończyła szkołę. Jakie świadectwo jej wydać? Nie ma druków i w programie vulcan świadectwa ukończenia szkoły branżowej I stopnia, a przecież od września nasza szkoła taką jest. Jakie pieczęci zastosować?

Na podstawie art. 164 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2017 r., poz. 60 uczniowie klas zasadniczej szkoły zawodowej otrzymują świadectwa, ustalone dla dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, opatrzone pieczęcią zasadniczej szkoły zawodowej. Uczennicy należy wydać świadectwo ukończenia szkoły na druku MEN-I/18a/2 (a gdy ją ukończyła z wyróżnieniem - MEN-I/18a-w/2) z pieczęciami ZSZ. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT