Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Nie zostało przewidziane specjalne wyłączenie zakupów w ramach Laboratoriów Przyszłości ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z uchwałą...

PORADA PRAWNA

16 listopada 2021 Inne

Szkoła otrzymała środki w ramach projektu Laboratoria Przyszłości na kwotę ok. 150 tys. zł. Czy w związku z tym należy przeprowadzić zamówienia publiczne? Jeżeli tak, to czy mogą one zostać przeprowadzone w trybie podstawowym?

Nie zostało przewidziane specjalne wyłączenie zakupów w ramach Laboratoriów Przyszłości ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z uchwałą ustanawiającą program organy prowadzące mogą powierzać dokonanie zakupów dyrektorom szkół.
Zakupy muszą być dokonywane zgodnie z obowiązującym prawem.


Art. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) wskazuje, że:
1. Przepisy ustawy stosuje się do udzielania:
1) zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych, przez zamawiających publicznych;
2) zamówień sektorowych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne, przez zamawiających sektorowych;
3) zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne, przez zamawiających publicznych oraz zamawiających sektorowych;
4) zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne, przez zamawiających subsydiowanych w okolicznościach, o których mowa w art. 6.


Wynika z tego, że w przypadku konieczności wydatkowania kwoty 150 000 zł stosowanie ustawy i ogłoszenie przetargu jest obowiązkowe.  

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT