Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Nie można przedstawić sposobu wyliczenia „uśrednienia” godzin pełnoetatowego ani niepełnoetatowego nauczyciela realizującego godziny w IV klasie, z powodu braku...

PORADA PRAWNA

24 stycznia 2021 Kadry

Szkoła feryjna. Uczeń klasy IV, gdzie ma praktyki 4 tyg. i klasa ma uśrednienie 1 g na 0,89, otrzymuje nauczanie indywidualne z dniem 2.12.2020 r. Jaki wymiar etatu po uśrednieniu powinien otrzymać nauczyciel, który posiada niepełny wymiar czasu pracy, tj. 6/18, na dodatkową 1 godz. nauczania indywidualnego i jaki wymiar etatu po uśrednieniu powinien otrzymać drugi nauczyciel, który został zatrudniony 18.01.2021 r. do 25.06.2021 r. na 1 godz.? Proszę o dokładny opis, w jaki sposób uśrednić godz. w trakcie roku. Proszę też o informację, czy powinno się uśredniać nauczanie indywidualne otrzymane w trakcie roku szkolnego klasy maturalnej nauczycielowi, który jest zatrudniony w niepełnym wymiarze godz.

Nie można przedstawić sposobu wyliczenia „uśrednienia” godzin pełnoetatowego ani niepełnoetatowego nauczyciela realizującego godziny w IV klasie, z powodu braku niezbędnych informacji w treści pytania. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 nie reguluje powyższego zagadnienia. Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 1 w zw. z art. 91d pkt 1 KN organ prowadzący szkołę określa w uchwale zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego. Należy więc zapoznać się ze stosowną uchwałą organu prowadzącego, ponieważ bez jej znajomości niemożliwe jest dokonanie wyliczeń ani udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy przeliczeniu podlega także nauczanie indywidualne w IV klasie. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT