Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Wg mojej opinii należy zweryfikować kwestionowane przez te organy zapisy w regulaminie, przeanalizować z nauczycielami ze szkoły zrzeszonych w związkach. Należy...

PORADA PRAWNA

24 września 2018 Prawo oświatowe

Solidarność i ZNP negatywnie zaopiniowały regulamin oceniania nauczycieli w szkole. Czy RP może opiniować w/w regulamin? Czy dyrektor może wprowadzić regulamin? Czy możne oceniać zgodnie z przyjętymi procedurami i nowym regulaminem? Proszę o podstawę prawną.

Wg mojej opinii należy zweryfikować kwestionowane przez te organy zapisy w regulaminie, przeanalizować z nauczycielami ze szkoły zrzeszonych w związkach. Należy jednoznacznie ustalić, czy są zgodne z przepisami prawa oświatowego.

Podstawa prawna: 1. USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967), w szczególności art. 6a ust.14.2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT