Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Dotacja w niepublicznych placówkach jest uzależniona od obecności na co najmniej 50% zajęć w niektórych niepublicznych artystycznych szkołach o uprawnieniach szkół...

PORADA PRAWNA

02 stycznia 2017 Prawo oświatowe

Rozliczenie dotacji rocznej w placówce niepublicznej: jst dodaje tabele do rozliczenia dotyczącą liczby uczniów uczestniczących w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych, czy jest to zasadne dla placówki niepublicznej i jaki przyjąć zapis jeżeli chodzi o lipiec i sierpień (z czerwca)?

Dotacja w niepublicznych placówkach jest uzależniona od obecności na co najmniej 50% zajęć w niektórych niepublicznych artystycznych szkołach o uprawnieniach szkół publicznych (art. 90 ust. 4c UoSO) oraz w szkołach niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej, w których uczniowie nie realizują obowiązku szkolnego lub nauki (dla dorosłych), wymienionych w art. 90 ust. 3 UoSO. W pozostałych szkołach i przedszkolach dotacja przysługuje na uczniów, którzy korzystają z usprawiedliwionych nieobecności, bez względu na procentowy udział w zajęciach; nie przysługuje natomiast na uczniów, którzy powinni podlegać skreśleniu z liczby uczniów z uwagi na wymienione w statucie przypadki, np. z powodu opuszczania zajęć (art. 84 ust. 2 pkt 5 UoSO). Jeśli usprawiedliwiona nieobecność w szkole lub przedszkolu w okresie wakacyjnym nie skutkuje skreśleniem z listy uczniów, przysługuje ma nich dotacja (oprócz sytuacji wymienionych w art. 90 ust. 3 i 4c UoSO). Ponieważ organ udzielający dotacji określa zasady jej rozliczania (art. 90 ust. 4 UoSO), może domagać się podania danych o faktycznej obecności uczniów, gdyż na ich podstawie może podjąć decyzję o skontrolowaniu faktycznej liczby uczniów oraz czy prawidłowo figurują na liście uczniów. Wówczas w rozliczeniu zgodnie z rzeczywistym stanem nie podaje się uczniów, którzy nie uczęszczają na zajęcia.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT