Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu pozostawania w stanie nieczynnym, czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia...

PORADA PRAWNA

02 kwietnia 2019 Awans zawodowy

Przedłużenie stażu na awans zawodowy a urlop macierzyński i rodzicielski. Nauczycielka rozpoczęła staż na stopień nauczyciela mianowanego 01.09.2016 r. (do 31.05.2019 r.). W okresie trwania stażu zaszła w ciążę. Ciągłość zwolnień lekarskich trwała dłużej niż jeden miesiąc od 26 sierpnia 2018 do 24.03.2019 . Dnia 25 marca 2019 urodziła dziecko i jest na urlopie macierzyńskim w terminie do 11 sierpnia 2019 -20 tyg.. Bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, w terminie od 12 sierpnia 2019 chce iść na urlop rodzicielski do 22 marca 2020r., -32 tyg. Wobec powyższego serdecznie proszę o informację do kiedy powinna przebywać na urlopie rodzicielskim, żeby ponownie nie składać wniosku o awans? I o ile dni zostanie przedłużony staż na stopień awansu nauczyciela mianowanego? W jakim terminie powinna zdawać egzamin?

W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu pozostawania w stanie nieczynnym, czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy i urlopy, o których mowa niżej, trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze. Natomiast w przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu ojcowskiego, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku gdy łączny czas nieprzerwanej nieobecności w pracy z przyczyn, o których mowa w zdaniu pierwszym oraz w pierwszym, jest dłuższy niż rok i 6 miesięcy, nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze. Nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy składają wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego w roku otrzymania co najmniej dobrej oceny pracy (dokonanej w przypadkach, o których mowa w art. 6a ust. 1 pkt 1 lub 2 Karty Nauczyciela). W razie niedotrzymania terminów złożenia wniosków nauczyciele ci są obowiązani do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.Należy zatem wg naszych wcześniejszych szczegółowych instrukcji zliczyć dni absencji i doliczyć je do 31.05.2019 r. (licząc od 1.06 br.).

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967, 2245), w szczególności art. 9d.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT