Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Z opisu wynika, że nauczyciel powinien odbyć staż do 31.05.2016 r., zatem nie zrealizował stażu w okresie od 1.04.15 r. do 31.05.16 r. Należy zsumować ilość dni absencji...

PORADA PRAWNA

21 kwietnia 2017 Awans zawodowy

Proszę o wyliczenie daty zakończenia stażu dla n-la na stopień awansu dyplomowany, który rozpoczął 01.09.2013 r. Od 01.04.2015 do 03.08.2015 zwolnienie lekarskie, 04,08.2015 do 01.02.2016 urlop macierzyński od 02.02.2016 01.08.2016 urlop rodzicielski. Szkoła feryjna zatrudnienie powyżej 0,5 etatu

Z opisu wynika, że nauczyciel powinien odbyć staż do 31.05.2016 r., zatem nie zrealizował stażu w okresie od 1.04.15 r. do 31.05.16 r. Należy zsumować ilość dni absencji we wskazanym terminie i wliczyć te dni do stażu (od momentu powrotu nauczyciela do pracy), zwracając przy tym uwagę na fakt, czy nauczyciel nie przekroczył ustawowego terminu absencji 1 rok i 6 miesięcy. W przypadku wątpliwości proponuję zwrócić się z zapytaniem do właściwego kuratorium oświaty , które jako ustawowy organ nadzoru pedagogicznego posiada kompetencje do prowadzenia nadzoru oraz kontroli w przedmiotowej sprawie nad czynnościami dyrektora. Bowiem interpretacja tej sytuacji musi być jednoznaczna (z naszych kontaktów wynika, że są one czasem rozbieżne w różnych organach). W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy i urlopy, o których mowa niżej, trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze. W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu ojcowskiego, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku gdy łączny czas nieprzerwanej nieobecności w pracy z przyczyn, o których mowa w zdaniu pierwszym oraz wyżej, jest dłuższy niż rok i 6 miesięcy, nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.Dyrektor zatem powinien zliczyć dni absencji oraz udzielić nauczycielowi pisemnej informacji o podjętej decyzji w sprawie, o której mowa w pytaniu.

Podstawa prawna: USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (ze zm.), w szczególności art. 9d.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT