Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Na podstawie art. 631 § 2 kodeksu pracy, prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą po śmierci pracownika, w równych częściach, na małżonka oraz inne osoby...

PORADA PRAWNA

21 lutego 2018 Kadry

Proszę o wyjaśnienia do zaistniałej sytuacji: - w grudniu 2017 roku zmarł pracownik szkoły( były dyrektor szkoły) , który z dniem 1 września 2017 przeszedł na emeryturę , w jaki sposób wypłacić dodatkowe wynagrodzenie roczne za tą osobę? (Spadkobiercami są żona oraz dwoje pełnoletnich synów, jak ująć składki ZUS i podatek, czy spadkobiercy muszą złożyć wniosek o wypłatę trzynastki- dodam że w naszej placówce dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane jest pracownikom 1 marca 2018 roku).

Na podstawie art. 631 § 2 kodeksu pracy, prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą po śmierci pracownika, w równych częściach, na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z FUS. W razie braku takich osób prawa te wchodzą do spadku.

Jeżeli więc zmarły pracownik miał żonę (i/lub dzieci, które spełniają wymogi takie, jak w przypadku renty rodzinnej), to należy im się dodatkowe wynagrodzenie roczne, jako prawa majątkowe, bez konieczności przeprowadzania postępowania spadkowego (jeżeli dorosłe dzieci nie spełniają warunków takich, jak w przypadku renty rodzinnej, to 13-tka będzie się należała tylko żonie). W takim przypadku nie potrąca się składek ZUS, ponieważ dla tych osób nie jest to wynagrodzenie. Jako prawo majątkowe, podlega jedynie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Osoby uprawnione do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego po zmarłym pracowniku powinny zgłosić pracodawcy swoje roszczenie. Z żoną pracownika pracodawca może sam się skontaktować, natomiast pełnoletnie dzieci muszą udokumentować swoje prawo (np. prawo do renty rodzinnej przysługuje dzieciom do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia. Jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat życia, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty rodzinnej przedłuża się do zakończenia tego roku studiów).

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT