Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Na podstawie art. 39 ust. 1a Karty Nauczyciela, w przypadku uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego w trybie art. 9b ust. 3a zmiana wysokości wynagrodzenia następuje z...

PORADA PRAWNA

02 stycznia 2018 Kadry

Proszę o odpowiedź na sytuację (przedszkole): 4.12.2017 r. odbyło się postępowanie na stopień nauczyciela dyplomowanego który nauczyciel uzyskał. 27.12.2017 r. ten sam nauczyciel złożył wniosek o udzielenie urlopu dla podratowania zdrowia. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Z jakiej tabeli od 1.01.2018 r. powinno się temu nauczycielowi naliczyć wynagrodzenie - z nauczyciela mianowanego czy dyplomowanego?

Na podstawie art. 39 ust. 1a Karty Nauczyciela, w przypadku uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego w trybie art. 9b ust. 3a zmiana wysokości wynagrodzenia następuje z dniem 1 stycznia danego roku, następującego po roku kalendarzowym, w którym nauczyciel uzyskał wyższy stopień awansu.

Zgodnie z art. 73 ust. 5 Karty Nauczyciela, w okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatku wiejskiego. Przebywanie na urlopie dla poratowania zdrowia nie pozbawia nauczyciela prawa do zmiany wysokości wynagrodzenia, czy to w związku z uzyskaniem wyższego stopnia awansu zawodowego, czy też z innych przyczyn, np. podwyżki płac. Z dniem 1 stycznia 2018 r. powinien więc otrzymać wynagrodzenie zasadnicze przewidziane dla nauczyciela dyplomowanego.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT