Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Przepis rozporządzenia jest jednoznaczny, należy go interpretować w kontekście całego §9.Dyrektor szkoły wyznacza kierownika i opiekunów wycieczki spośród pracowników...

PORADA PRAWNA

05 września 2018 Nadzór pedagogiczny

Proszę o jasną interpretację zapisu mimo podjęcia już przez Państwa wielu prób interpretacji a polegającego na zacytowaniu najnowszego rozporządzenia o wycieczkach z 25 maja 2018r dotyczącego innego pracownika niepedagogicznego szkoły jako opiekuna wyznaczonego przez Dyrektora w zależności od celu i prog. wycieczki. Co to znaczy? "osoba niebędąca pracownikiem pedagogicznym szkoły". Czy to p.Sekretarka, p.sprzątaczka czy też rodzic, który nie jest pracownikiem pedagogicznym szkoły? Uff jak to interpretować?

Przepis rozporządzenia jest jednoznaczny, należy go interpretować w kontekście całego §9.

Dyrektor szkoły wyznacza kierownika i opiekunów wycieczki spośród pracowników pedagogicznych szkoły.

W zależności od celu i programu wycieczki opiekunem wycieczki może być także osoba niebędąca pracownikiem pedagogicznym szkoły, wyznaczona przez dyrektora szkoły.

W przypadku specjalistycznej wycieczki krajoznawczo-turystycznej, kierownik i opiekunowie wycieczki są obowiązani posiadać udokumentowane przygotowanie zapewniające bezpieczną realizację programu wycieczki.

Krajoznawstwo i turystyka są organizowane w formie:

1) wycieczek przedmiotowych – inicjowanych i realizowanych przez nauczycieli w celu uzupełnienia programu wychowania przedszkolnego albo programu nauczania w ramach jednego lub kilku przedmiotów,

2) wycieczek krajoznawczo-turystycznych o charakterze interdyscyplinarnym, w których udział nie wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem, organizowanych w celu nabywania wiedzy o otaczającym środowisku i umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce,

3) specjalistycznych wycieczek krajoznawczo-turystycznych, w których udział wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego, sprawnościowego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem, a program wycieczki przewiduje intensywną aktywność turystyczną, fizyczną lub długodystansowość na szlakach turystycznych (tu jest wymagane od opiekunów oraz kierownika udokumentowane przygotowanie zapewniające bezpieczną realizację programu wycieczki) –  zwanych dalej „wycieczkami”.

Wycieczki mogą być organizowane w kraju lub za granicą.

Sprzątaczka lub inna osoba niepedagogiczna zatrudniona w szkole nie posiada (?) w swoim pisemnym zakresie czynności ustalonym przez dyrektora obowiązków związanych z opieką nad uczniami podczas wycieczki. Nie są to także statutowe obowiązki sprzątaczki ani sekretarki. Jednocześnie rozporządzenie upoważnia dyrektora do podejmowania decyzji w sprawie, o której mowa w pytaniu. Decyzja musi być zgodna z innymi przepisami prawa, w tym także statutowymi szkoły, bhp i in.  

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT