Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Podstawa prawna: 1) Karta Nauczyciela – ustawa z 26.01.10982 r. (ze zm.), 2) Rozporządzenie MEN z 1.12.2004 r. w sprawie...

PORADA PRAWNA

21 maja 2013 Awans zawodowy

Proszę o informację w następującej kwestii: Nauczyciel kontraktowy rozpoczął staż na mianowanego 1 września 2010 r. Dnia 31.08.2012 r. nastąpiło rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem - na podst. art. 27 KN brak godzin Od 1 września 2012 r. nauczyciel podjął pracę w innej szkole i tam kontynuował staż, bez przedłożenia nowemu dyrektorowi oceny za okres dotychczas odbytego stażu (w poprzedniej szkole nauczycielka nie złożyła sprawozdania z 2-letniego stażu, ani też nie ubiegała się o ocenę). Zrobiła to złośliwie ze względu na jej konflikt z radą pedag. Nowy dyrektor dopuścił ją do kontynuacji stażu i nie dopominał się o jej ocenę cząstkową. W kwietniu 2013 r. dyrektor nowej szkoły wystąpił z pisemną prośba do poprzedniego dyrektora o cząstkową ocenę nauczycielki. Dyrektor poprzedniej szkoły odpowiedział, iż nauczyciel dotychczas nie wykazał zainteresowania oceną cząstkową, a tym samym nie przedłożył sprawozdania w określonym terminie. Ponadto napisał:" warunkiem dopuszczenia nauczyciela do kontynuacji stażu w nowej szkole, było przedłożenie nowemu dyrektorowi oceny za okres dotychczas odbytego stażu". 15 maja 2013 r. nauczyciel wystąpił z wnioskiem do poprzedniej szkoły o dokonanie oceny za czas od 01.09.2010 r. do 31.08.2012 r. Proszę o odpowiedź na poniższe pytania. Jak powinien postąpić dyrektor poprzedniej szkoły? Czy wydanie oceny teraz, nie będzie potraktowane jako naruszenie przepisów prawa? Czy dyrektor nowej szkoły mógł dopuścić nauczyciela do kontynuacji stażu, bez tzw. cząstkowej oceny?

Podstawa prawna:

1) Karta Nauczyciela – ustawa z 26.01.10982 r. (ze zm.),

2) Rozporządzenie MEN z 1.12.2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (ze zm.), 3) Rozporządzenie MEN z 1.03.2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dz. U.).

§ 4. 4. W terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

 

Zapis jest jednoznaczny: dyrektor poprzedniej szkoły zinterpretował § 4. 4. ww. rozporządzenia właściwie. Nauczyciel powinien złożyć sprawozdanie do 30 dni od zakończenia stażu w poprzedniej szkole. Wówczas dyrektor dokonuje oceny w ciągi 21 dni od otrzymania sprawozdania (art. 9 c ust. 6 KN).

Ponadto § 7 ust. 2 pkt 5 nakłada na nauczyciela obowiązek posiadania umiejętności posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty. Postępowanie nauczyciela nie potwierdza tej umiejętności. Dyrektor nowej szkoły zezwala na kontynuowanie stażu na podstawie pełnej dokumentacji przedłożonej przez nauczyciela w wymaganym przepisami prawa terminie.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT