Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne W samorządowej placówce święta nie obniżają wymiaru czasu pracy, ponieważ zagadnienie czasu pracy nauczyciela w tym zakresie wyczerpująco reguluje art. 42 i art. 42c...

PORADA PRAWNA

Proszę o informację na temat rozliczenia pracy wychowawcy internatu. Pensum tygodniowe to 30 godzin zegarowych. Internat pracuje 7 dni w tygodniu z wyłączeniem świąt, ferii i wakacji. Jak mamy rozliczać święta wypadające w dni inne niż niedziele.

W samorządowej placówce święta nie obniżają wymiaru czasu pracy, ponieważ zagadnienie czasu pracy nauczyciela w tym zakresie wyczerpująco reguluje art. 42 i art. 42c ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm., który nie przewiduje takiego rozwiązania. W związku z tym jeżeli w dniu świątecznym dla wychowawcy nie jest zaplanowana praca, ma w tym dniu dzień wolny, natomiast w pozostałe dni tego tygodnia w przypadku zatrudnienia pełnoetatowego ma nadal do przepracowania 40 godzin, w tym 30 godzin w ramach pensum. Jeżeli nauczyciel natomiast świadczy pracę w święto (jest to jeden z 5 dni roboczych wychowawcy w danym tygodniu), otrzymuje inny dzień wolny od pracy, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach zamiast dnia wolnego otrzymuje wynagrodzenie za każdą godzinę pracy obliczone jak za pracę w godzinach ponadwymiarowych wraz ze 100% dodatkiem – art. 42c ust. 4 KN w zw. z § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, Dz.U. z 2014 r., poz. 406 ze zm. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT