Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Kwalifikacje do nauczania języka obcego w przedszkolu określa § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji...

PORADA PRAWNA

30 kwietnia 2019 Kadry

Proszę o informację dotyczącą wymagań wobec nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu. Dotychczasowy nauczyciel nauczania zintegrowanego ma kurs kwalifikacyjny z języka angielskiego dla klas 0-III.

Kwalifikacje do nauczania języka obcego w przedszkolu określa § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, Dz.U. z 2017 r., poz. 1575. Nauczyciel powinien posiadać jeden z następujących zestawów kwalifikacji: 1) ukończone studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia angielska lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego, oraz przygotowanie pedagogiczne; 2) ukończone studia w kraju, w którym językiem urzędowym jest język angielski oraz przygotowanie pedagogiczne; 3) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na dowolnym kierunku (specjalności), i dodatkowo legitymuje się świadectwem egzaminu z języka angielskiego w stopniu zaawansowanym lub biegłym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, oraz przygotowanie pedagogiczne lub świadectwem złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z języka angielskiego stopnia II, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia; 4) nauczycielskie kolegium języków obcych w specjalności języka angielskiego; 5) ukończone studia pierwszego stopnia na kierunku filologia w specjalności języka angielskiego oraz przygotowanie pedagogiczne lub w specjalności języka angielskiego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego oraz przygotowanie pedagogiczne; 6) ukończone studia pierwszego stopnia na dowolnym kierunku (specjalności) i legitymuje się świadectwem egzaminu z języka angielskiego w stopniu zaawansowanym lub biegłym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, oraz przygotowanie pedagogiczne lub świadectwem złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z języka angielskiego stopnia II, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia; 7) ukończony zakład kształcenia nauczycieli w dowolnej specjalności oraz legitymuje się świadectwem egzaminu z języka angielskiego w stopniu zaawansowanym lub biegłym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, oraz przygotowanie pedagogiczne lub świadectwem złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z języka angielskiego stopnia I lub II, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia; 8) legitymuje się świadectwem dojrzałości i świadectwem złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z języka angielskiego stopnia I lub II, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia; 9) ukończone studia na kierunku pedagogika w zakresie dającym przygotowanie do nauczania w przedszkolach lub klasach I-III szkół podstawowych, a dodatkową specjalnością nauczycielską był język obcy; 10) ukończone studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku pedagogika w zakresie nauczania języka obcego w przedszkolach lub klasach I-III szkół podstawowych; 11) ma kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I-III szkół podstawowych,a ponadto legitymuje się świadectwem egzaminu z języka angielskiego w stopniu co najmniej podstawowym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, i ukończył studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny, w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego (posiada je nauczyciel wymieniony w pytaniu); 12) ma kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I-III szkół podstawowych oraz legitymuje się świadectwem egzaminu z języka angielskiego w stopniu co najmniej podstawowym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, a ponadto ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia, i posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka obcego. Ponadto do dnia 31 sierpnia 2020 r. kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach posiada również osoba, która ma kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach oraz legitymuje się świadectwem znajomości języka angielskiego w stopniu co najmniej podstawowym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia (§ 30 ww. rozporządzenia). 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT