Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne W czasie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy można na jego wniosek (a więc za jego zgodą) rozwiązać stosunek pracy w trybie porozumienia stron. Niedopuszczalne...

PORADA PRAWNA

08 stycznia 2020 Zatrudnianie (kodeks pracy)

Pracownik administracji zatrudniony jako emeryt przebywa obecnie na długotrwałym zwolnieniu lekarskim (182 dni zwolnienia kończy się 22 stycznia 2020). Pracownik przebywa obecnie na turnusie rehabilitacyjnym ZUS-u do dnia 29 stycznia 2020 r. Pracownik złożył wniosek o rozwiązanie stosunku pracy z dniem 22 stycznia 2020 r. 1. Czy mogę rozwiązać stosunek pracy w czasie trwania turnusu rehabilitacyjnego? 2. Co z urlopem zaległym i bieżącym?

W czasie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy można na jego wniosek (a więc za jego zgodą) rozwiązać stosunek pracy w trybie porozumienia stron. Niedopuszczalne jest jedynie rozwiązanie umowy o pracę jednostronnie przez pracodawcę – art. 41 i art. 53 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm. Za niewykorzystany w naturze urlop zaległy oraz bieżący należy wypłacić ekwiwalent, na podstawie art. 171 § 3 KP. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT