Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne W opisanym przypadku zastosowanie będą miały przepisy art. 225 ustawy z dnia 14.12.2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe. Zgodnie z jego brzmieniem,...

PORADA PRAWNA

Pedagog szkolny(wiek 58 lat), 38 lat stażu pracy w wymiarze 25 godz na tydzień.Od 31.08.2017 do 30.08.2018 r przebywa na urlopie zdrowotnym. w poprzednim roku szkolnym pracowała w gimnazjum, które jest wygaszane. w roku szkolnym 2018/2019 uczniowie zostaną przeniesieni do szkoły podstawowej (inna placówka), w której będą kończyli gimnazjum. Czy po powrocie z urlopu zdrowotnego nauczycielowi przysługuje zatrudnienie na cały etat? Jaka jest na to podstawa prawna? Co w takiej sytuacji dyrektor szkoły może zaproponować nauczycielowi?

W opisanym przypadku zastosowanie będą miały przepisy art. 225 ustawy z dnia 14.12.2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe. Zgodnie z jego brzmieniem, nauczyciela gimnazjum prowadzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, zatrudnionego na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony, którego dalsze zatrudnienie w gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 lub 2018/2019 nie jest możliwe ze względu na zmiany organizacyjne powodujące wygaszenie kształcenia w gimnazjum, przenosi się w stan nieczynny odpowiednio z dniem 1 września 2017 r. lub 1 września 2018 r. albo rozwiązuje się z nim stosunek pracy, jeżeli nauczyciel nie wyrazi zgody na przeniesienie w stan nieczynny. Możliwe jest również ograniczenie etatu za zgodą nauczyciela. Fakt, że nauczyciel do 30.08.2018 r. przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia nie ma tutaj znaczenia.

 

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT