Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zgodnie z art. 9e ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762 z późn. zm.) dyrektor szkoły posiadający na tym stanowisku nieprzerwany...

PORADA PRAWNA

02 sierpnia 2022 Awans zawodowy

Od dnia 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2022 r. jestem dyrektorem w szkole podstawowej (w maju złożyłam rezygnację z pełnienia funkcji dyrektora i zostaję jako nauczyciel). Okres sprawowania funkcji był jednocześnie okresem stażu wymaganym do ubiegania się o stopień nauczyciela dyplomowanego. Czy w związku z tym mogę złożyć wniosek o ocenę mojej pracy do organu prowadzącego i Kuratorium w dniu 1 września 2022 r., aby ubiegać się o postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego?

Zgodnie z art. 9e ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762 z późn. zm.) dyrektor szkoły posiadający na tym stanowisku nieprzerwany okres pracy wynoszący co najmniej 3 lata, oraz legitymujący się co najmniej bardzo dobrą oceną pracy, może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego po upływie 4 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

Na podstawie art. 9e ust. 4 cytowanej ustawy nauczyciele, którzy w danym roku szkolnym przestali zajmować stanowisko dyrektora szkoły, mogą złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego po odbyciu stażu w wymiarze rok i 9 miesięcy, o ile staż rozpoczęli z dniem 1 września roku szkolnego następującego bezpośrednio po tym roku szkolnym.

W przypadku przedstawionym w pytaniu nauczyciel, który przestanie zajmować stanowisko dyrektora szkoły z 31 sierpnia 2022 r. nie składa wniosku o ocenę pracy do kuratora oświaty, a powinien złożyć dyrektorowi szkoły (koniecznie 1 września br.) wniosek o rozpoczęcie stażu w wymiarze roku i 9 miesięcy. Wniosek należy złożyć wraz z planem rozwoju zawodowego.

Po zakończeniu w/w stażu (po 31 maja 2024 r.) winien złożyć dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego i uzyskać ocenę dorobku zawodowego.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT