Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Odpowiedź jest uzależniona od wyboru rodzica kandydata na ucznia. Gdyby rodzic chciał zapewnić dziecku przyjęcie do I klasy szkoły publicznej, kandydat może wziąć udział...

PORADA PRAWNA

09 maja 2021 Prawo oświatowe

Od 1 września 2021 r. pragnie uczyć się w szkole ponadpodstawowej – technikum uczeń, który przybywa z Ukrainy. Jak powinien wyglądać jego proces rekrutacji? W szkole prowadzona jest rekrutacja elektroniczna z wykorzystaniem programu VULCAN? Czy o jego zakwalifikowaniu ma decydować dyrektor rozpatrujący jego indywidualny wniosek, czy komisja rekrutacyjna?

Odpowiedź jest uzależniona od wyboru rodzica kandydata na ucznia. Gdyby rodzic chciał zapewnić dziecku przyjęcie do I klasy szkoły publicznej, kandydat może wziąć udział w postępowaniu rekrutacyjnym, a jego wniosek rozpatrzy komisja rekrutacyjna, o ile wniosek rekrutacyjny zostanie złożony przed upływem terminu do złożenia wniosku w naborze do szkoły – art. 130 ust. 1 i art. 157 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2020 r., poz. 910. Z kolei jeśli rodzic nie chce, by dziecko brało udział w rekrutacji, rodzic może złożyć do dyrektora wniosek o przyjęcie do pierwszej lub wyższej klasy, wniosek rozpatrzy dyrektor oraz dyrektor będzie mógł przyjąć ucznia, ale jedynie pod warunkiem, że w szkole będzie wolne miejsce, co w razie ubiegania się o przyjęcie do I klasy będzie mogło nastąpić dopiero po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego – § 6 pkt 2 i § 13 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U. z 2020 r., poz. 1283).

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT