Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne  USTAWA z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (ze zm.).   Art. 3. Pracownik nie nabywa...

PORADA PRAWNA

18 stycznia 2011 Prawo oświatowe

Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie. Czy nauczycielowi należy się 13 pensja? Od 1 stycznia 2010r. przebywał na L-4 ciąża. Od 11 lipca urlop macierzyński w wymiarze 8 tyg. do 3 września. Od 3 września do 3 listopada urlop uzupełniający 8 tyg. do 3 listopada, od 3 listopada praca. Jest to nauczyciel kontraktowy.

 USTAWA z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (ze zm.).

 

Art. 3.
Pracownik nie nabywa prawa do wynagrodzenia rocznego w przypadkach:
1) nie usprawiedliwionej nieobecności w pracy trwającej dłużej niż dwa dni,
2) stawienia się do pracy lub przebywania w pracy w stanie nietrzeźwości,
3) wymierzenia pracownikowi kary dyscyplinarnej wydalenia z pracy lub ze służby,
4) rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

 

 Z pytania wynika, że żadana z wymienionych 4-ech okolicznści nie zaistniała, ale nauczycielka nie przepracowała efektywnie wymaganych w/w ustawą co najmniej 6-u miesięcy, co wg stnowiska MEN z dnia 2010-03-17 (Stanowisko MEN w sprawie zasad nabycia prawa do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia rocznego przez nauczycieli zatrudnionych w jednostkach sfery budżedowej - http://men.gov.pl/images/pdf/stanowisko%20men13.pdf) świadczy o tym, że nie otrzyma dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT