Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Na podstawie art. 10 ust. 11 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm. w przypadku nauczyciela zatrudnionego na podstawie art. 10...

PORADA PRAWNA

05 sierpnia 2019 Awans zawodowy

Od 1 września 2019 r. nauczycielka z kwalifikacjami będzie zatrudniona na zastępstwo za nieobecnego nauczyciela. Zatrudnienie będzie trwało do końca roku szkolnego 2019/2020.Czy w tym czasie może odbyć staż na nauczyciela kontraktowego skoro zatrudnienie będzie trwało dłużej niż 9 miesięcy? Czy należy jej się zasiłek na zagospodarowanie w wysokości 1000 zł? Jest to jej pierwsza praca w zawodzie nauczyciela, ale nie pierwsza jako pracownika (staż w pracy w innym zawodzie wynosi 10 lat).

Na podstawie art. 10 ust. 11 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm. w przypadku nauczyciela zatrudnionego na podstawie art. 10 ust. 7 KN (np. na zastępstwo), posiadającego wymagane kwalifikacje, na jego wniosek odstępuje się od stosowania przepisów rozdziału 3a KN o awansie zawodowym. Jeśli więc nauczyciel takiego wniosku nie złoży, rozpocznie staż od dnia 1 września 2019 r., zgodnie z art. 9d ust. 1 KN. Zgodnie z obowiązującym od dnia 1 września 2019 r. art. 53a ust. 1, 2 i 4 KN, nauczyciel stażysta odbywający staż na stopień nauczyciela kontraktowego otrzymuje jednorazowe świadczenie na start w wysokości 1000 zł. Świadczenie jest wypłacane w terminie do dnia 30 września roku, w którym nauczyciel rozpoczął staż. Nauczyciel stażysta odbywający staż na stopień nauczyciela kontraktowego może otrzymać świadczenie na start w wysokości 1000 zł nie więcej niż jeden raz w okresie całego zatrudnienia. Prawo do świadczenia nie jest wyłączone w przypadku realizowania stażu w czasie umowy na zastępstwo, ani też nie jest uzależnione od zatrudnienia po raz pierwszy w życiu na stanowisku nauczyciela. W związku z tym nauczycielka będzie uprawniona do otrzymania świadczenia na start do 30 września 2019 r. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT