Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Nauczyciel ma obowiązek brania udziału w uroczystościach lokalnych wyłącznie na polecenie dyrektora. Jeśli zostało ono wydane, praca w święto w ramach wykonywania zadań...

PORADA PRAWNA

19 marca 2020 Kadry

Nauczycielowi, w ramach dodatkowych zajęć, została przydzielona "opieka" nad pocztem sztandarowym szkoły. W związku z tym jest obecny na uroczystościach miejskich z okazji np. Święta 3 Maja, czy też 11 Listopada. Są to dni wolne od pracy. Czy nauczycielowi przysługuje rekompensata (np. płatne godziny ponadwymiarowe lub dzień wolny/godziny wolne) za poświęcony czas i w jakim wymiarze?

Nauczyciel ma obowiązek brania udziału w uroczystościach lokalnych wyłącznie na polecenie dyrektora. Jeśli zostało ono wydane, praca w święto w ramach wykonywania zadań statutowych szkoły stanowi pracę w godzinach nadliczbowych, za którą nauczyciel ma prawo do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy ze 100% dodatkiem lub do wynagrodzenia za wykonaną pracę oraz czasu wolnego, który na wniosek nauczyciela jest udzielany w liczbie godzin nadliczbowych, a z inicjatywy dyrektora - w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych, zgodnie z art. 91c ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 w zw. z art. 1511 § 1 pkt 1 lit. b i art. 1512 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT