Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zgodnie z art. 10 ust. 3 Karty Nauczyciela, w szczególnych przypadkach uzasadnionych potrzebami szkoły z osobą rozpoczynającą pracę w szkole, legitymującą się wymaganym...

PORADA PRAWNA

08 października 2014 Awans zawodowy

Nauczycielowi praktycznych przedmiotów zawodowych nadano stopień awansu nauczyciela kontraktowego w czerwcu, teraz KO zakwestionowało przygotowanie pedagogiczne nauczyciel na licencjat z resocjalizacji. Nauczyciel jest dobrym fachowcem . Co dalej?

Zgodnie z art. 10 ust. 3 Karty Nauczyciela, w szczególnych przypadkach uzasadnionych potrzebami szkoły z osobą rozpoczynającą pracę w szkole, legitymującą się wymaganym poziomem wykształcenia, lecz nieposiadającą przygotowania pedagogicznego, dopuszczalne jest nawiązanie stosunku pracy, o ile osoba ta zobowiąże się do uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie odbywania stażu. W przypadku gdy nauczyciel w ciągu pierwszego roku pracy w szkole nie uzyska przygotowania pedagogicznego z przyczyn od niego niezależnych, z nauczycielem może być zawarta umowa o pracę na kolejny jeden rok szkolny. Staż wymagany do ubiegania się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego przedłuża się do czasu uzyskania przygotowania pedagogicznego.
Nauczyciel nie uzyskał przygotowania pedagogicznego w zasadzie z przyczyn od niego niezależnych - był przekonany, że je ma, co dodatkowo zostało potwierdzone w szkole, w której odbywał staż. Jeżeli zatem z tego powodu nie może uzyskać stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, to jeszcze przez kolejny rok może być zatrudniony jako nauczyciel stażysta, pod warunkiem jednak, że uzyska w tym czasie przygotowanie pedagogiczne.
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT