Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Należy zsumować dni absencji trwającej dłużej niż 1 m-c, następnie doliczyć je do terminu pierwotnie kończącego staż, czyli licząc od 1.06.2017 r. W przypadku...

PORADA PRAWNA

14 listopada 2017 Awans zawodowy

Przedłużenie stażu na awans zawodowy a urlop macierzyński i rodzicielski. Nauczycielka rozpoczęła staż na stopień nauczyciela mianowanego 01.09.2014 r. (do 31.05.2017 r.). W okresie trwania stażu zaszła w ciążę. Ciągłość zwolnień lekarskich nie trwała dłużej niż jeden miesiąc, innymi słowy nie przebywała nieprzerwanie na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 1 miesiąc. W terminie 19.09.2016-05.02.2017 przebywała na urlopie macierzyńskim (140 dni-20 tyg.). Bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, w terminie 06.02.2017-17.09-2017, przebywała na urlopie rodzicielskim (224 dni-32 tyg.). Od 18.09.2017 do 13.11.2017 wykorzystała urlop uzupełniający (rozumiem, że traktuje się go tak samo, jak urlop wypoczynkowy i jego długość nie przedłuża długości odbywania stażu). Wobec powyższego serdecznie proszę o potwierdzenie lub zaprzeczenie czy staż należy przedłużyć do 30.05.2018 r.?

Należy zsumować dni absencji trwającej dłużej niż 1 m-c, następnie doliczyć je do terminu pierwotnie kończącego staż, czyli licząc od 1.06.2017 r. W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu pozostawania w stanie nieczynnym, czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy i urlopy, o których mowa w ust. 5a, trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze. Natomiast w przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu ojcowskiego, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku gdy łączny czas nieprzerwanej nieobecności w pracy z przyczyn, o których mowa w zdaniu pierwszym oraz w ust. 5, jest dłuższy niż rok i 6 miesięcy, nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

Podstawa prawna: USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (ze zm.), w szczególności art. 9d.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT