Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Okres przedawnienia uprawnień urlopowych wynosi 3 lata, zgodnie z art. 291 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm., czyli nie...

PORADA PRAWNA

13 sierpnia 2019 Inne

Nauczycielka w roku szkolnym 2016/2017 przebywała na urlopie dla poratowania zdrowia w okresie od 01.09.2016 r. do 31.08.2017 r. Teraz (sierpień 2019 r.) nauczycielka zgłosiła się z prośbą o udzielenie urlopu uzupełniającego za tamten okres. Czy powinniśmy udzielić takiego urlopu? Czy nie będzie tutaj okresu przedawnienia zgodnie z art. 168 KP?

Okres przedawnienia uprawnień urlopowych wynosi 3 lata, zgodnie z art. 291 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm., czyli nie upłynąłby w odniesieniu do urlopu za 2017 r., gdyby nauczycielka nabyła uprawnienia urlopowe. Natomiast w okresie do 31 grudnia 2017 r. nie obowiązywała regulacja uprawniająca do urlopu uzupełniającego za urlop dla poratowania zdrowia. Przepis art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm. został zmieniony dopiero w dniu 1 stycznia 2018 r. i od tej pory za urlop zdrowotny (wykorzystywany najwcześniej od 1 stycznia 2018 r.) nauczyciel może nabyć prawo do urlopu uzupełniającego. W poprzednim stanie prawnym był wyrażany pogląd, że urlop uzupełniający nie przysługiwał za okres urlopu dla poratowania zdrowia, ponieważ urlop zdrowotny konsumował pokrywający się czasowo urlop wypoczynkowy, a więc nie ma obowiązku uwzględnienia wniosku nauczycielki (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 lutego 1988 r., I PR 7/88, Służba Pracownicza 1988, nr 5 str. 28, analogicznie Odpowiedź Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2012 r. na zapytanie nr 296 w sprawie wyjaśnienia sytuacji nauczycielki wracającej do pracy po urlopie dla poratowania zdrowia, pod kątem jej uprawnienia do urlopu wypoczynkowego, http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=2462867B). 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT