Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zmiany w obrębie godzin ponadwymiarowych nie wymagają zgody nauczyciela i można ich dokonywać w każdym czasie. Karta Nauczyciela wyraźnie wskazuje, że godziny...

PORADA PRAWNA

Nauczycielka dyplomowana zatrudniona przez mianowanie realizuje 19 godzin kształcenia zintegrowanego oraz 6 godzin rewalidacji , 1 godzinę zajęć korekcyjno kompensacyjnych- razem 26 godzin. Jest objęta ochroną związkową do 2018r. Czy w świetle ustawy o związkach zawodowych ochrona warunków pracy i płacy obejmuje te 26 godzin i tyle musi mieć cały czas, czy tylko należy zapewnić jej etat? Czy skorzystanie z możliwości oddania 3 godzin wf innemu nauczycielowi powoduje, że jej etat podstawowy zmniejszy się do 16 godzin (plus 7 godz. rew. i z.kk) i jest możliwe w czasie ochrony? Jako dyrektor uważam, że powinna mieć ochronę na 26 godzin i bez możliwości odebrania wychowania fizycznego. Czy mam rację?

Zmiany w obrębie godzin ponadwymiarowych nie wymagają zgody nauczyciela i można ich dokonywać w każdym czasie. Karta Nauczyciela wyraźnie wskazuje, że godziny ponadwymiarowe przydziela się jedynie w szczególnych przypadkach podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania. Oznacza to, że jeżeli tylko zajdzie taka potrzeba, można przydzielać nauczycielom godziny ponadwymiarowe. Dodatkowo przepisy Karty Nauczyciela ograniczają liczbę godzin ponadwymiarowych możliwych do przydzielenia, chroniąc w ten sposób nauczyciela przed nadmiernym obciążeniem pracą dydaktyczną.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12 maja 2004 r., I PK 454/03 stwierdził wręcz, ze "zdjęcie z nauczyciela dodatkowego obowiązku przez nieprzydzielenie pracy w godzinach ponadwymiarowych nie może być uważane za pogorszenie warunków pracy".

Godziny ponadwymiarowe są więc obowiązkiem, a nie przywilejem nauczyciela i wszelkie zmiany dotyczące tych godzin, podyktowane potrzebami szkoły są dozwolone. Nauczyciel w umowie o pracę powinien mieć wpisany wymiar czasu pracy: etat, a nie np. 26 godzin. W przypadku nauczycieli zatrudnionych przez mianowanie, Karta Nauczyciela wprowadza wymóg zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin na czas nieokreślony. Pełny wymiar godzin dla nauczyciela, o którym mowa w pytaniu, to 18 godzin zajęć, do prowadzenia których posiada kwalifikacje.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT