Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Po rozwiązaniu stosunku pracy nauczycielki zatrudnionej na czas określony, która w trakcie (w ostatnim dniu) umowy o pracę rozpoczęła korzystanie z urlopu macierzyńskiego,...

PORADA PRAWNA

17 stycznia 2019 Kadry

Nauczycielka dyplomowana zatrudniona na czas określony tj. od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 w czerwcu 2019 ma planowany poród. Z datą porodu przechodzi na urlop macierzyński. Co będzie się działo z pracownikiem po zakończeniu umowy tj. po 31.08.2019 r. Czy szkoła oprócz wystawienia świadectwa pracy powinna dokonać jeszcze jakichkolwiek formalności.

Po rozwiązaniu stosunku pracy nauczycielki zatrudnionej na czas określony, która w trakcie (w ostatnim dniu) umowy o pracę rozpoczęła korzystanie z urlopu macierzyńskiego, dalszej wypłaty zasiłku macierzyńskiego dokonuje ZUS na podstawie art. 30 ust. 4 w zw. z art. 61 ust. 1 pkt 2 lit. d) ustawy z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 1368). W związku z tym pracodawca ma obowiązek przekazania do ZUS informacji pozwalających na prawidłowe naliczenie wysokości zasiłku macierzyńskiego w okresie po rozwiązaniu stosunku pracy na formularzu ZUS Z-3 „Zaświadczenie płatnika składek”. Nauczycielce należy wydać świadectwo pracy oraz informację o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej - art. 97 § 1, art. 946 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm. w zw. z art. 7 ustawy z 10.01.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz.U. z 2018 r. poz. 357).  

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT