Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania nie można zmienić stanowiska pedagogicznego w trybie wypowiedzenia zmieniającego. Jedynie na podstawie art. 18 ust. 1 ...

PORADA PRAWNA

04 września 2020 Kadry

W szkole podstawowej jest zatrudniony nauczyciel od 1.09.1993 r. W chwili obecnej pracuje na stanowisku nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w wymiarze całego etatu 18/18, na podstawie mianowania. Dyrektor Szkoły ze względu na zapewnienie organizacji roku szkolnego 2020/2021 chce zmienić warunki umowy nauczycielowi na stanowisko nauczyciela świetlicy w wymiarze 26/26 w formie wypowiedzenia dotychczasowych warunków pracy. W roku szkolnym 2018/2019 nauczyciel korzystał z długoterminowego zwolnienia lekarskiego. Nauczyciel od 2.09.2019 r. do 1.09.2020 r. przebywał na urlopie zdrowotnym, od 2.09.2020 r. korzysta z urlopu uzupełniającego w wymiarze 56 dni, który będzie dodatkowo wydłużony zwolnieniem lekarskim ze względu na zaplanowany pobyt w sanatorium. Dyrektor szkoły zmuszony jest do ciągłego zatrudniania nauczycieli na zastępstwo w celu zapewnienia wychowawcy klasy. Jednocześnie mając na uwadze dobro dzieci, chce żeby w trakcie roku szkolnego zmieniać wychowawcę klasy. Nauczyciel będzie nieobecny do 20.11.2020 r. Proszę o informację, kiedy i w jakiej formie można wręczyć nauczycielowi wypowiedzenie warunków pracy nauczyciela? Czy możemy wręczyć zmiany warunków pracy nauczycielowi przebywającemu na urlopie uzupełniającym?

Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania nie można zmienić stanowiska pedagogicznego w trybie wypowiedzenia zmieniającego. Jedynie na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2019 r., poz. 2215, nauczyciela można przenieść na inne stanowisko służbowe za jego zgodą. W czasie nieobecności nauczyciela można złożyć propozycję zmiany stanowiska np. od pierwszego dnia po urlopie, a nauczyciel w czasie nieobecności może udzielić odpowiedzi. Brak zgody nauczyciela na zmianę stanowiska skutkuje albo dopuszczeniem go do pracy na dotychczasowym stanowisku wymienionym w akcie mianowania, czyli w ramach pensum 18 – godzinnego albo wypłacaniem wynagrodzenia za przestój, gdy dyrektor nie przydzieli nauczycielowi godzin w klasach I – III (art. 22 § 1, art. 80 i art. 81 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Dz. U. z 2020 r., poz. 1320). Gdyby natomiast akt mianowania wymieniał dwa stanowiska służbowe: nauczyciela szkoły danego typu (nazywane potocznie stanowiskiem nauczyciela przedmiotu) oraz wychowawcy świetlicy to bez zgody nauczyciela po jego powrocie do pracy dyrektor mógłby przydzielić godziny wychowawcy świetlicy (art. 7 ust. 1, art. 14 ust. 1 pkt 1 KN i art. 22 § 1 KP). 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT